• Registracija į dalykus

  Ar reikia patiems registruotis į C dalykus?

  Taip. Studentai į specialybinius (C grupės) dalykus registruojasi patys.

  Ar reikia registruotis į seminarus?

  Ne. Į dalyko seminarus studentas automatiškai užregistruojamas kartu su paskaita. Vėliau dėstytojas gali tik paskirstyti studentų grupes, jei yra keli seminarų laikai.

  Ką daryti, jei registracijoje nerandu ieškomo dalyko?

  Pasitikrinkite, ar teisingai įvedėte dalyko pavadinimą ir tipą (paskaita, seminaras, laboratorinis darbas, kursinis darbas, praktika…). Jei vis tiek nerandate dalyko, pabandykite ieškoti pagal dėstytojo (-s) pavardę (ją rasite prie dalyko, studijų tvarkaraštyje).

  Ar reikia registruotis į kursinį darbą?

  Taip, į kursinį darbą reikia registruotis patiems.

  Ar reikia registruotis į bakalauro darbą?

  Ne, į bakalauro darbą registruoja katedrų referentai (-ės).

  Kada vyksta registracija?

  Registracija į kito semestro studijų dalykus vykdoma studentų savitarnos portale studentas.vdu.lt ir tik elektroniniu būdu.

  Registracija į dalykus vyksta trimis etapais:

  I etapas – likus 10 dienų iki einamojo semestro egzaminų sesijos pradžios;

  II etapas – egzaminų sesijos metu. Šiame etape studentai privalo pakoreguoti registraciją ir  pasitikrinti, ar pateko į studijų dalykų registracijos sąrašus, jei ne – persiregistruoti į studijų dalykus, kurių registracijos sąrašuose yra laisvų vietų;

  III etapas – galutinis užsirašytų dalykų tikslinimas elektroniniu būdu, prisijungus prie studentų savitarnos portalo semestro pradžioje. Šio etapo metu studentai privalo patikslinti registraciją ir pakoreguoti individualius studijų planus, t. y. išsibraukti iš studijų dalyko registracijos sąrašo arba įsirašyti, jei yra laisvų vietų, į studijų dalyko registracijos sąrašus. Šiame etape studentas turi galutinai suformuoti individualius studijų planus.

  Kur galiu pažiūrėti dalykus, į kuriuos užsirašiau?

  Užsukęs į svetainę https://studentas.vdu.lt/. Pirmas žingsnis įvesti savo registracijos numerį ir slaptažodį. Antras žingsnis surasti langelį su užrašu ,,Registracija į dalykus“. Trečias žingsnis paspausti langelį su užrašu ,,Užsirašytų dalykų peržiūra“.

  Ar galiu užsiregistruoti į studijų dalyką arba išsiregistruoti paskaitos metu dėstytojui apie tai pranešus žodžiu ar raštu?

  Ne, negalima. Įsiregistruoti į studijų dalykus ir anuliuoti registraciją, galima tik pačiam asmeniui, prisijungus studentų savitarnos portale adresu https://studentas.vdu.lt Studentai, neužsiregistravę į dalykus, neturi teisės laikyti tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų. Studentai, neužsiregistravę į leistiną minimalų per semestrą kreditų skaičių, įspėjami elektroniniu laišku, o po pirmojo semestro mėnesio braukiami iš studentų sąrašų.

  Per kiek laiko reikia pasirašyti, kad grįžtu į studijas? Ar galiu tai padaryti vėliau, nei kiti?

  Studentai turi užsiregistruoti studijoms studentų savitarnos portale per pirmąsias 2 semestro savaites. Svarbu žinoti, kad:

  • studentams, neužsiregistravusiems per pirmąsias 2 savaites, sustabdomas skatinamosios stipendijos mokėjimas,
  • studentai, neužsiregistravę per pirmąjį semestro mėnesį, braukiami iš studentų sąrašų, todėl pasirašyti reikia laiku.

  Ar galima registruotis į kitų studijų programų C dalykus, jei manau, kad mano turimų žinių užtenka tam dalykui, ir jei manęs nedomina siūlomi B grupės dalykai?

  Galima, jei turi laisvų kreditų ir tavęs nedomina B grupės dalykai, bet C grupės dalykai turi būtų iš kitos nei studijuoji studijų programos.

  Ar reikia registruotis į dalyką iš kurio turiu skolą?

  Taip. Į dalyką reikia registruotis pačiam(-iai), tą pusmetį, kai jis bus dėstomas. Registracija į dalykus vyksta per elektroninę sistemą studentas.vdu.lt

 • A, B dalykai

  Per kiek laiko reikia pabaigti privalomus A grupės dalykus?

  Per pirmus keturis semestrus – dvejus studijų metus.

  Kiek A grupės dalykų privalau išklausyti?

  Studentas turi pasirinkti ne mažiau kaip po vieną studijų dalyką iš visų keturių studijų sričių pogrupių (ne mažiau kaip 16 kreditų), nesirenkant dalyko, kuris yra tos pačios studijų krypties, kaip ir jo studijuojama studijų programa. Rinktis dalykus reikia iš šių studijų sričių pogrupių:

  1. Biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų
  2. Humanitariniai mokslų
  3. Socialiniai mokslų
  4. Menų

  Kiek dalykų turiu klausyti iš A grupės užsienio kalbų pogrupio?

  Iš užsienio kalbų pogrupio, kurį sudaro privalomi anglų kalbos bei kitų Universitete dėstomų užsienio kalbų studijų dalykai, studentas turi pasirinkti ne mažiau kaip 12 kreditų ir ne daugiau kaip 24  kreditų.

  Kiek Anglų kalbos lygių privaloma išklausyti?

  Studentai anglų kalbos lygį privalo rinktis pagal šias taisykles:

  1. pradėję studijuoti anglų kalbą nuo aukštesnio nei A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį;
  2. pradėję studijuoti anglų kalbą nuo A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį;
  3. turintys akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencijas, privalo studijuoti anglų kalbos aukštesnį lygį arba kitas užsienio kalbas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 kreditų. (kartojasi)

  Ar privalau studijuoti užsienio kalbas, jei anglų kalbos žinios atitinka C1 lygį?

  Taip, studentai, pradėję studijuoti Universitete ir turintys akademinės anglų kalbos C1 lygio  kompetencijas, turi studijuoti anglų kalbos aukštesnį lygį arba kitas užsienio kalbas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 kreditų. (kartojasi)

  Ką daryti, jei lieka laisvų kreditų, skirtų kalbų studijavimui?

  Likusius laisvus kreditus studentai gali panaudoti pasirinkdami aukštesnio nei C1 lygio anglų kalbos studijas, kitų užsienio kalbų studijas arba laisvai pasirenkamus studijų dalykus.

  Privalomų A grupės dalykų pasirinkimo pavyzdžiai:

  1. Jei studentas studijuoja Lietuvių filologijos ir leidybos studijų programą, jis neturi rinktis tos pačios studijų krypties A grupės dalyko „Literatūra“ ir B grupės dalyko „Šiuolaikinės kalbotyros pagrindai“.
  2. Jei studentas studijuoja Teisės ir finansų studijų programą, jis neturi rinktis tos pačios studijų krypties A grupės dalykų „Teisė“ ir „Ekonomika“, o iš B grupės galima rinktis bet kurį teikiamą dalyką.
  3. Jei studentas išlaikė anglų kalbos testą ir jo kompetencijos atitinka A1 lygį, jis turės pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį, vadinasi jis turės studijuoti A1, A2, B1, B2 lygius.
  4. Jei studentas išlaikė anglų kalbos testą ir jo kompetencijos atitinka B1 lygį, jis turės pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį, vadinasi privalomai rinkdamasis anglų kalbos B1, B2 ir C1 lygius.
  5. Jei studentas valstybinį anglų kalbos egzaminą išlaikė 90 procentų, jis gali laikyti testą ir užsiskaityti C1 lygį ir studijuoti bet kokios kalbos 2 lygius, jei neužsiskaitė – studijuoti C1 lygio anglų kalbos ir bet kurį kitą užsienio kalbos dalyką.

   Kiek B grupės dalykų reikia išklausyti?

  B grupė – alternatyvūs įvadiniai studijų krypčių dalykai, dėstomi kitose, nei studento studijuojamoje, studijų programoje. Šiai grupei skirtus kreditus (16 kreditų) studentas gali panaudoti laisvai rinkdamasis studijų dalykus ne tik iš B, bet ir iš A grupės. Dalykų sąrašas skelbiamas kiekvienais akademiniais metais.

   Ar galima neklausyti B grupės dalykų?

  Taip, studentas gali iš B grupės dalykų sąrašo nepasirinkti nė vieno dalyko, tačiau vietoj jų rinktis kitus laisvai pasirenkamus, ne jo studijuojamos studijų programos dalykus. Jei studentas studijuoja gretutinėje arba Academia cum laude individualiojoje studijų programoje, B grupei skirtus kreditus gali panaudoti studijų programos dalykų studijoms. T.y., studento B grupės dalykų vietą studijų plane užims gretutinės arba individualiosios studijų programos dalykai ir kreditai.

   Ar turiu studijuoti Kompiuterinio raštingumo dalyką universitete?

  Studentas turi privalomai studijuoti Kompiuterinio raštingumo studijų dalyką (4 kreditai), jei:

  1. neturi ECDL (Europos kompiuterio vartotojo) pažymėjimo,
  2. nėra teigiamu balu išlaikęs informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino,
  3. nelaikė arba neišlaikė Universitete organizuojamo kompiuterinio raštingumo patikrinimo testo.

  Kur rasti tvarkarasčius?

  Tvarkaraščiai skelbiami FC sistemoje -> Nuolatinių studijų skelbimai -> studijų tvarkaraščiai

  arba FC-> Registracija ABCD -> NL

 • Kreditai

  Kiek kreditų per semestrą turiu surinkti?

  Studentai privalo per semestrą pasirinkti studijuoti studijų dalykus, kurių apimtis turi būti ne mažesnė kaip 24 ir ne didesnė kaip 36 kreditai.

  Kiek kreditų per metus turiu turėti?

  Vienerių studijų metų apimtis yra 60 kreditų.

  Ar galima turėti daugiau nei leistina studijų kreditų?

  Jei studentas studijuoja gretutinėse arba individualiosiose studijose, jis gali viršyti 36 kreditų limitą, tačiau semestro studijų dalykų apimtis negali būti didesnė kaip 42 kreditai.

  Ar galima turėti mažiau nei leistina studijų kreditų?

  Studentai, užsiregistravę į mažesnį nei leistiną (24 kreditai) kreditų skaičių arba visai neužsiregistravę į studijų dalykus, braukiami iš studentų sąrašų ir nutraukiama jų studijų sutartis. Mažesnį kreditų skaičių galima turėti tik dėl objektyvių priežasčių, leidimą gavus dekano potvarkiu.

  Kokia studijų kredito kaina?

  Dėl šio klausimo kreipkis į savo fakulteto dekanatą. Kredito kaina yra apskaičiuojama priklausomai nuo studijų kainos.

 • Skolos

  Kada gaunama akademinė skola?

  Akademinė skola gaunama tuomet, kada bendras dalyko vidurkis yra neigiamas net ir po antro egzamino perlaikymo. (išskyrus VDU Teisės fakulteto studentus, jiems akademinė skola skaitosi tada, kada iš egzamino negaunamas teigiamas pažymys, t.y. 5.)

  Kiek ir iki kada reikia susimokėti už akademinę skolą?

  Mokėti reikia už neužskaityto dalyko kartojimą. Kaina yra nustatoma dekanate arba katedroje. Ji priklauso nuo kreditų skaičiaus, studento stojimo metų bei kokiai studijų programai priklauso neįskaitytas dalykas. Susimokėti reikia prieš pradedant mokytis dalyką iš naujo.

  Ar į dalyką, iš kurio gavau skolą, būsiu priregistruotas automatiškai?

  Ne, norint kartoti dalyką reikia kreiptis į fakulteto dekanatą ir užpildyti prašymą dėl dalyko kartojimo.

  Ar galima užsiskaityti tarpinius atsiskaitymus dalyke, kuriame gavau skolą?

  Ne, negalima, reikia visiškai iš naujo mokytis ir rašyti visus tarpinius atsiskaitymus iš neužskaityto dalyko.

 • GRETUTINĖS STUDIJOS

  Kada galiu pasirinkti gretutines studijas?

  Pradėti studijuoti gretutinę studijų programą studentai gali iškart po įstojimo į VDU, nuo pirmojo semestro, pasirinkdami vieną iš gretutinių studijų programų. Gretutinių studijų programos organizuojamos vadovaujantis rektoriaus patvirtinta Gretutinių studijų organizavimo tvarka.

  Gretutinių studijų programose gali studijuoti pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų studentai bei klausytojai. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai gretutinių studijų programą gali pradėti studijuoti nuo pirmojo semestro, tęsti studijas magistrantūroje ar kaip klausytojai.

  Kada galiu atsisakyti gretutinių studijų? Ar galiu atsisakyti, turėdamas skolų?

  Gretutinių studijų galima atsisakyti po pirmojo semestro pabaigos, kai pasiėmėte gretutines studijas. Galima atsisakyti turint skolų, tačiau skolos iš gretutinių studijų dalykų nėra anuliuojamos ir jas reikia išsitaisyti.

  Kur kreiptis dėl gretutinių studijų?

  Į savo fakulteto dekanatą.

  Ar gali pasirinkti bet kokį gretutinių studijų dalyką? Ar būtinai iš savo fakulteto?

  Galima pasirinkti bet kokį gretutinių studijų dalyką.

  Gretutinės studijų programos sudaromos iš pirmosios pakopos ar vientisosiose studijose dėstomų studijų dalykų. Kaip gretutinių studijų programos dalykai gali būti įskaitomi kitose programose studijuoti dalykai, padedantys pasiekti numatytus gretutinių studijų rezultatus

  Ar galiu pasirinkti daugiau nei vienerias gretutines studijas?

  Taip, galima. Bet nemokamos tik vienos, o kitos jau bus mokamos.  Jei jas nutrauki reikės sumokėti už išnaudotus kreditus

  Kaip gretutinių studijų kreditai susiję su pagrindinės studijų programos kreditais?

  Gretutinių studijų dalykai yra skaičiuojami į bendrą semestro vidurkį. Tačiau patys kreditai nesiskaičiuoja į bendrą studijų kreditų skaičių (240 kreditų tavo pagrindinės studijos + 60 kreditų tavo gretutinės studijos). Gretutinių studijų programų apimtis gali būti ne mažesnė kaip 60 kreditų.

  Baigus gretutines studijas, išduodamas gretutinių studijų pažymėjimas.

 • EGZAMINŲ PERLAIKYMAS

  Kokiu atveju galiu perlaikyti egzaminą?        

  Studentas  ar  klausytojas,  neišlaikęs  egzamino  arba  gavęs  neigiamą  galutinį  studijų  dalyko įvertinimą,  turi  teisę  egzaminą perlaikyti vieną kartą nemokamai ir antrą kartą susimokėjus perlaikymo mokestį, jeigu iš egzamino gautas neigiamas pažymys (4 arba mažiau) arba galutinis semestro įvertinimas yra neigiamas (mažiau nei 5). Taip pat, neatvykus į egzaminą dėl pateisinamos priežasties. Jeigu egzamino metu Jūs buvote pagautas nusirašinėjant arba neatvykote į egzaminą be pateisinamos priežasties, tuomet egzamino perlaikyti negalėsite.

  Kiek kartų galima perlaikyti egzaminą?

  Studentas, neišlaikęs egzamino, turi teisę jį perlaikyti du kartus- vieną kartą nemokamai, o kitą sumokėjus nustatytą mokestį. Jei po perlaikymų galutinis įvertinimas yra mažesnis nei 5, studentas privalo kartoti to dalyko studijas, sumokėdamas Rektoriaus įsakymu nustatytą kreditų kainą.

  Kur kreiptis ir ko reikia, jei noriu perlaikyti egzaminą?

  Reikia kreiptis į savo fakulteto dekanatą. Kadangi egzaminų sesiją galima nukelti tik dėl rimtos pateisinamos priežasties (ligos, artimųjų mirties, nelaimės atveju ar pan.), jis paprašys Jūsų pateikti tai įrodantį dokumentą. Egzaminų perlaikymą organizuoja katedros pasibaigus egzaminų sesijai, akademiniame kalendoriuje nurodytu laiku. Perlaikomų egzaminų tvarkaraštį katedros skelbia VDU intranete, fakultetų ir katedrų skelbimų lentose ne vėliau kaip dvi dienos iki paskelbtos egzamino perlaikymo datos.

  Studentas ar klausytojas, pagedaujantis perlaikyti egzaminą antrą kartą, privalo kreiptis į fakultetą, kuriame studijuoja, pateikti prašymą dėl leidimo perlaikyti egzaminą antrą kartą ir sumokėti į VDU sąskaitą VDU Tarybos patvirtintą kainą – 20,00 Eur. už vieno egzamino perlaikymą. Antrojo perlaikymo laikas būna pateiktas tvarkaraštyje. Jeigu studentas ar klausytojas, turėjęs teisę nemokamai perlaikyti egzaminą, bet be pateisinamos priežasties nedalyvavęs pirmojoje egzaminų perlaikymo sesijoje, turi teisę laikyti egzaminą antrosios egzaminų sesijos metu tik sumokėjęs nustatytą mokestį.

  Kada galiu pasirinkti, ar noriu perlaikyti egzaminą?

  Egzaminų perlaikymas organizuojamas pasibaigus sesijai. Pasirinkti ar norite perlaikyti egzaminą galite, t.y. gavus neigiamą egzamino pažymį, bet galutinis įvertinimas Jus tenkina, egzamino galite nelaikyti.

  Ar galima paankstinti/pavėlinti egzaminų sesiją?

  Norint atidėti (pavėlinti) egzaminų sesiją, būtina kreiptis į savo fakulteto dekanatą. Jis spręs ar sesija gali būti atkelta. Rudens semestro sesija gali būti atidėta ne ilgiau kaip iki kovo 1d. Pavasario semestro – ne ilgiau kaip iki spalio 1d. Jeigu nori atkelti dar ilgesniam laikui, tai sprendžia studijų prorektorius. Paankstinti egzaminų sesijos negalima.

  Ką daryti, jei vienu metu turiu du egzaminus?

  Tokiu atveju reikia kreiptis į savo fakulteto dekaną ir prašyti nukelti vieną egzaminą.

  Ar gydytojo pažyma gali pateisinti praleistą egzaminą?

  Taip.

  Ar galima pakeisti egzamino pažymį?

  Taip. Po egzamino rezultatų paskelbimo, dėstytojai organizuoja aptarimą. Jo metu galima pakeisti pažymį vienu balu. Dėstytojas gali užduoti jums vieną arba kelis klausimus ir pats spręsti ar pakelti Jūsų balą. Jeigu iš egzamino gavote 10, pažymio pakeisti negalima.

 • STIPENDIJOS

  Ar reikia kažkur kreiptis jei man paskirta skatinamoji stipendija?

  Jei stipendija skiriama nebe pirmą kartą, kreiptis niekur nereikia, nes universitetas jau turi visus Jūsų duomenis, tačiau jei stipendija skiriama pirmą kartą, kreiptis privalu į Finansų departamentą bei pateikti visus jų reikalaujamus duomenis.

  Kam skiriama skątinamoji stipendija?

  Stipendijas gauna 20% nuo pirmo kurso antro pusmečio studentų, kurių vidurkis yra nuo 8,00, skaičiuojama pagal fakultetą. Nuo trečio kurso antro pusmečio stipendiją gauna 20% studentų, kurių vidurkis nemažesnis, nei 8,00, bet skaičiuojama pagal specialybę.

  Kur kreiptis dėl socialinės stipendijos?

  Socialines stipendijas skiria Valstybinis studijų fondas. Prašymą reikia užpildyti svetainėje: https://parama.vsf.lt/login.aspx?ReturnUrl=%2f, prisijungimui reikalinga elektroninė bankininkystė.

 • BENDRABUČIAI

  Kada galima registruotis į bendrabučius ir kokių dokumentų reikia?

   Konkursas pirmo antro kurso studentams vyksta liepos- rugpjūčio mėnesiais. Bendrabučiai nr. 1 ir 3 suteikiami visam studijų laikotarpiui, nr. 2- vieniems metams. Kitų pakopų ir kursų studentai gali pretenduoti į laisvus likusius kambarius tik rugpjūčio mėnesio pabaigoje. Liepos mėnesį yra paskelbiama elektroninė paraiška, kurią reikia pildyti norint gauti bendrabutį, ten nurodyti visi reikiami dokumentai.

  Ar suteikiama kam nors pirmenybė apsigyventi bendrabutyje?

  Taip, pirmenybė teikiama:

  • neįgaliems studentams, jei šiems reikia lydinčio asmens pagalbos, Studentų reikalų departamento direktoriaus leidimu šie asmenys gali gyventi Bendrabutyje;
  • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
  • studentams, kurie yra iš šeimų, auginančių keturis ar daugiau vaikų.

  Kokios yra lengvatos apsigyvenant bendrabutyje?

   Paprastai jokios lengvatos nėra taikomos, nebent išskirtiniais atvejais suteikiama žmonėms su negalia.

 • AKADEMINĖS ATOSTOGOS

  Ar galima išeiti akademinių atostogų dėl asmeninių priežasčių?

  Studentai, neprarasdami studento statuso, gali išeiti akademinių atostogų (padaryti studijų pertrauką):

    • Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų – du kartus.
    • Antrosios pakopos – vieną kartą.

  Kiek trunka akademinės atostogos?

  Akademinės atostogos trunka vienerius metus ir jų pabaiga, nepriklausomai nuo to, kada buvo suteiktos, visuomet sutampa su rudens ar pavasario semestro pradžia. Galima nutraukti akademines atostogas anksčiau, tačiau grįžimo į studijas data turi būti semestro pradžia.

  Kada galima išeiti akademinių atostogų?

  Akademinės atostogos studentui yra suteikiamos ne anksčiau kaip baigus pirmą semestrą ir ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki sesijos pradžios.

  Kada ir kaip reikia grįžti iš akademinių atostogų?

  Grįžtantys iš akademinių atostogų studentai iki semestro pradžios pateikia prašymą fakulteto dekanui grįžti iš akademinių atostogų.

  Kas nutinka, laiku negrįžus iš akademinių atostogų?

  Studentai, negrįžę iš akademinių atostogų, braukiami iš studentų sąrašų praėjus vienam mėnesiui po nustatytos grįžimo datos.

  Ar galiu pasiimti akademines atostogas, jei turiu skolą?

  Taip. Akademinių atostogų metu studentai gali kartoti atskirus dalykus, iš kurių turėjo skolas, mokėdami už kartojimą. Galimas skolų skaičius: dieninių ir nuolatinių studijų studentams – 2 skolos, ištestinių studijų studentams – 3 skolos.

  Ar akademinių atostogų metu galima atsiskaityti už gautas akademines skolas?

  Akademinių atostogų metu studentai gali kartoti atskirus dalykus, iš kurių turėjo skolas, mokėdami už kartojimą pagal studijuojamų dalykų apimtį kreditais.

  Ar akademinių atostogų metu išmokamos stipendijos?

  Studentams, gaunantiems stipendijas ir išeinantiems į akademines atostogas, stipendijos mokėjimas sustabdomas nuo sekančio mėnesio, kai fakulteto dekanas išleidžia potvarkį dėl akademinių atostogų. Grįžusieji iš akademinių atostogų gali gauti stipendiją, jei atitinka kriterijus, pagal kurios studentams buvo skirtos stipendijos einamajame semestre ir nemokant už tą laikotarpį, už kurį jau buvo išmokėta stipendija prieš išeinant į akademines atostogas.

  Kas atsitinka negrįžus iš akademinių atostogų?

  Studentai, negrįžę iš akademinių atostogų, braukiami iš studentų sąrašų praėjus vienam mėnesiui po nustatytos grįžimo datos. Studentai, esantys akademinėse atostogose, savo noru nutraukti studijas gali tik iki akademinių atostogų termino pabaigos.

  Studentai braukiami iš studentų sąrašų ir studijų sutartis nutraukiama:

  • studento prašymu;
  • už nepažangumą, jei yra gavę tris ir daugiau skirtingų dalykų įvertinimus, mažesnius nei 5 (penki);
  • laiku nesumokėję už studijas pagal Rektoriaus patvirtintą Sutarčių sudarymo, įmokų ir mokesčių už studijas mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašą;
  •  neužsiregistravę į semestro dalykus arba reikalaujamą jų minimumą;
  • negrįžę iš akademinių atostogų;
  • neįvykdę studijų programos baigiamajame studijų semestre;
  • negynę arba neapgynę baigiamojo darbo;
  • pasibaigus sutarties terminui;
  • už sutarties sąlygų nevykdymą;
  • už Universiteto Statuto, vidaus tvarkos pažeidimą;